Certifikát

V našem klenotnictví obdržíte ke každému šperku s diamantem certifikát o pravosti a záruce.

Certifikát diamantu

Certifikát diamantu (také nazývaný Diamond Report) osvědčuje kvalitu diamantu, aniž by obsahoval odhad. Certifikát by měl jasně uvádět, že hodnocený kámen je přírodní diamant.
Certifikát by měl obsahovat pouze barvu, čistotu a brus, stejně jako identifikační data, jako je hmotnost, míry celkové výšky a minimální a maximální průměr rundisty, identifikační náčrt vnitřních a vnějších charakteristik, detaily poměrů symetrie a fluorescenční vlastnosti. Certifikáty pro fancy barvy diamantů, u kterých je potvrzena přírodní barva, ve většině případů neobsahují hodnocení čistoty, neboť v takových případech má jen druhotnou důležitost a kámen může být identifikován již svou vzácnou barvou. Úpravy diamantů např. laserovým vrtáním, infuzí substancí apod. musí být v certifikátu zmíněny spolu s jakýmikoliv umělými změnami barev ozářením. Certifikát musí obsahovat přímé potvrzení odpovědnosti hodnotitele, protože jinak by byl pro zákazníka bezcenný. Také se doporučuje, aby certifikát uváděl, podle jaké normy (standardu) byl kámen hodnocen. Certifikát by měl obsahovat registrační číslo a měl by končit datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem hodnotitele.

Zdroj:


Příručka hodnocení diamantů
Verena Pagel – Theisen G.G., F.G.A.

Investiční šperky

V klenotnictví Köttner zakoupíte kromě šperků i tzv. „volné“ kameny, které mimo jiné mohou sloužit také jako investiční příležitost.
Obdržíte je originálně zatavené a s certifikátem.